Rijksweg Zuid 3 - 6037 RD Kelpen-Oler - NL 0495 651 212

Geschiedenis

In 1843 wordt op de Molshoof een nieuwe boerderij met café gebouwd.
Peter Laurens Hendrikx (Mols Pierre) komt hier als ongehuwde te wonen, waarschijnlijk om tol te innen. De Molshoof is dan nog van zijn moeder Johanna Clephas, weduwe van Hendricus Hendrikx.

Drie jaar later krijgt “Mols Pierre” de Molshoof op zijn naam. Hij trouwt met Petronella Heymans. “Mols Pierre” stierf in 1895 op 79 jarige leeftijd. Zijn vrouw stierf in 1905.

De drie zonen van “Mols Pierre” bleven op de boerderij wonen.
In 1921 kwam Lodewijk Hendrikx met zijn gezin naar de Molshoof. De boerderij werd gepacht van Frans Hendrikx, een van de drie zonen.

De vrouw van Lodewijk, Catharina Tinnemans, en hun dochters exploiteerden het café.
In de 2e wereldoorlog werd de Molshoof door de Duitsers in brand geschoten.
Na de oorlog kwam één van de vier dochters, “Mols Nelke” met haar man Mathieu Bollen en hun vier kinderen terug naar Kelpen.

In 1948 werd een nieuwe boerderij met café gebouwd. Het hele goed staat dan op naam van Martinus Hendrikx, gekregen van zijn peetoom Frans Hendrikx.

De boerderij en café worden door Mathieu Bollen van Martinus Hendrikx gepacht.

In 1971 neemt de jongste zoon, Wim, de Molshoof over van zijn vader. Dit is helaas ten gevolge van een noodlottig ongeval in 1972 van korte duur.

De Molshoof wordt dan een onverdeeld onroerend goed. Na de dood van haar vader in 1973 neemt dochter Nelly het hele goed over, bijgestaan door haar man, Joep Gubbels.

Er wordt dan flink verbouwd. Zo kwam de eerste veeloods gereed in 1982. Kantoren werden ingericht en er kwam nog een tweede veeloods bij. In 1990 werd ” ’t Sjeurke” onderhanden genomen. Dit werd omgebouwd tot een gezellig feestzaaltje. In 1993 bestaat café-restaurant Molshoof 150 jaar en dit werd met een grandioos feest gevierd.